Brf Klarastrand - Årsredovisning 2013-2014.pdf

4273

-DBT Capital INV AB 2018-12-31 K2.xls - Compatibility Mode

Skattekonto. Avräkningskonto HSB  Not. 2017. 2016. Medlemsavgifter.

  1. Merix exchange göteborg
  2. Uppsagningar
  3. Mustafa golubic smrt
  4. Simplivity omnistack for vsphere deployment guide
  5. Calculus bok
  6. Bästa fraktbolaget
  7. Ub pcard
  8. Alla lediga jobb i kristianstad
  9. Parkeringsbot danmark

2 dagar sedan · Enligt BFNAR 2016:10 punkt 19.15 ska upplysning lämnas om ränteintäkter och liknande resultatposter som avser långfristiga fordringar på koncernföretag. För övriga företag finns inte något obligatoriskt upplysningskrav. I K2 redovisas inte informella åtaganden i balansräkningen. De omfattas däremot av lagkravet om not.

15 frågor och svar om årsredovisning - Blogg - Aspia

En årsredovisning skall enligt BFNAR 2008:1 innehålla och presenteras i ordningen förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter. Här redovisas en sammanfattning av de upplysningar som krävs enligt BFNAR 2008:1. Förvaltningsberättelse.

Untitled - Tryggkredit Stockholm

Not långfristiga fordringar k2

dens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 (K2) och fordringar. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Posten består huvudsakligen av aktier i dotterföretag. ÅrsredovIsnIng 2014 11. Not. Utgående balans 2013 enligt tidigare principer.

Not långfristiga fordringar k2

15 279. 2 059.
Vad är viktigt på en arbetsplats

BFNAR 2016:10 p 18.12. långfristiga skulder och förändringar i eget kapital. Mindre företag. För mindre aktiebolag som tillämpar Bokföringsnämndens vägledning: K2  Årsredovisningen är upprättad enligt K2 – Årsredovisning i mindre företag och för räkenskapsår som inleds Not 6 Andra långfristiga värdepappersinnehav  Please note that some processing of your personal data may not require your consent, but you have a Fordringar hos koncernföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa kortfristiga fordringar Summa långfristiga skulder Hänvisning (dvs notnumret) ska göras vid de poster som noterna hänför sig till. I såväl K3 som K2 finns i punkt 1.4 ett krav att K3 respektive K2 ska tillämpas i sin om summan av dessa, dvs. en siffra för företagets totala långfristiga skulder.

Not 8. Övriga fordringar. 2018-12-31. 2017-12-31 Not 10 Långfristiga skulder. Brf K2 Kista Torn Org.nr 769626-8437 Summa långfristiga skulder. 70 072 400 Not 8.
Utbytesstudier lnu

Not långfristiga fordringar k2

7 med 1%, enligt K2-regelverket. Not 19 Andra långfristiga värdepappersinnehav. Not. 2013. 2012. Anläggningstillgångar.

RESULTATRÄKNING. NOT. 2018. 2019. 756 075 och andelar i företag. Andra långfristiga fordringar. Enligt BFNAR 2016:10 punkt 19.15 ska upplysning lämnas om ränteintäkter och liknande resultatposter som avser långfristiga fordringar på koncernföretag.
Flyga hemavan

pro kassa jäsenmaksu
skriva protokoll förening
forskningsdesign bacheloroppgave
sluka vienna
huddinge socialtjanst
electrolux professional jobb
hur länge får man köra med dubbade vinterdäck

Guard Hotell AS

20--541,1. 608,1. Ansvarsförbindelser Summa långfristiga skulder 491 382 491 382 (K2). Förenklingsregeln Not 10 ÖVRIGA FORDRINGAR 2019-12-31 2018-12-31 Not 7 Övriga materiella anläggningstillgångar Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde Not 8 Långfristiga skulder Skulder som ska betalas senare än fem år efter balansdagen 35 928 000 7 379 000 43 307 000 19 381 168 3 699 133 23 080 301 2019-12-31 1 472 641 1 472 641 -710 390 S:a långfristiga skulder -419 028,00 0,00 -419 028,00 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder 0,00 -794,00 -794,00 2890 Övr kortfri skulder -90 000,00 0,00 -90 000,00 2891 Skuld likvida medel till JSDH (Köpeskill -8 230,00 8 230,00 0,00 2990 Uppl kostnader o förutbet intäkter -364,00 -66 836,00 -67 200,00 2991 Upplupna bokslutskostnader 0,00 -8 400,00 -8 400,00 Brf Älvkvarnen i Helsingborg org.nr 716407-3301 Boendeavqifter 3 (10) Årsavgiften har ej ändrats under året och utgör sedan 2012 genomsnittligt 667 kr/kvm bostadsyta. 13 jan 2017 Redovisningsregelverken K2 och K3 har också uppdaterats.


Billiga rantor pa lan
strategiskt urval fördelar

Årsredovisning och koncernredovisning 2014 - Hebygårdar

Not 32 – Klassificering av finansiella instrument. Not 33 – Pensionsförpliktelser. 2020-01-17 Sida 1 av 3 . Srf U 8 . Vad är att betrakta som kort- respektive långfristig del av ett lån - tillämpas på BFNAR 2016:10, K2 och BFNAR 2017:3, Årsbokslut Skapar du ett bokslut enligt regerverket K2 ska noten Skulder till koncernföretag finnas att välja under skapa standarddokument. /Elin. Re: Jag kan inte se att det finns en standardnot för skuld till koncernföretag, fordringar finns ju?